STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Opiekun sekcji  – Wojciech Woźniak

Instruktor  -  Michał Szczybyło

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek  od  15.30 – 17.30 w siedzibie klubu