STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

RADA KLUBU

Zdzisław Mądry - prezes

Marta Chałupka - wiceprezes

Jolanta Maźniak - skarbnik

Franciszek Kała - sekretarz

Andrzej Guźla - członek

Anna Kaczmarek - członek

Wojciech Woźniak - członek