STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

RADA KLUBU

Franciszek Kała - prezes

Wojciech Woźniak - wiceprezes

Jolanta Maźniak - skarbnik

Andrzej Guźla - sekretarz

Anna Kaczmarek - członek

Stanisław Rokicki - członek

Krzysztof Pichlak - członek