STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

KOMISJA REWIZYJNA

Iwona Zapędzka - przewodniczący

Zbigniew Krzykawiak - zastępca przewodniczącego

Wiesława Dratwa – sekretarz