STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Inicjatorem i współzałożycielem Klubu- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki był kol. Ryszard Olszewik.

Celem działania Stowarzyszenia jest rozwijaie i organizowanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.

Pierwsze zebranie Klubu odbywa się 19 października 1996 r. w zebraniu bierze udzial 21 osob;

Wicik Henryk, Dobrakowska Agnieszka, Woźniak Wojciech, Woźniak Jolanta, Kowacki Józef,

Syrek Robert, Bryła Edward, Nowak Andrzej, Treściński Andrzej, Szymonik Andrzej,

Kleszcz Artur, Soborak Przemysław, Pułanik Małgorzata, Biernacka Małgorzata, Brych Halina,

Bronikowska Katarzyna, Siejca Ilona, Lesik Tomasz, Mizera Grażyna, Olszewik Andrzej, Małolepszy Stanisław.

Konstytuuje sie Zarząd Klubu- Prezesem zostaje Ryszard Olszewik, zatwierdzony zostaje Statut Klubu.

Na tym też zebraniu kol. Stanisław Małolepszy proponuje aby Klub nosił nazwę "JUTRZENKA",

nazwa przez uczestników zebrania zostaje przyjęta, bo;

"JUTRZENKA to jasność poprzedzająca ukazanie się słońca"

5 maja 1997 na  Walnym Zebraniu Członków Klubu "JUTRZENKA" wybrany zostaje nowy Zarząd w skład którego wchodzą;

Wróbel Janusz - zostaje prezesem

Pułanik Małgorzata - I wiceprezes

Lesik Tomasz - II wiceprezes

Chmielarz Teresa - sekretarz

Już 02 czerwca 1997 w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie pod nr 145/97 następuje prawna rejestracja Klubu "JUTRZENKA" z siedzibą Aleja Wolności 20.

Prezes Janusz Wróbel który jako młody człowiek ma kłopoty ze wzrokiem, rozumie problemy niewidomych.   Stara się więc ich jednoczyć, organizować im spotkania, aby w naprawdę trudnych chwilach nie byli samotni.

Powstają pierwsze sekcje sportowe:

  • Pływacka
  • Jeździectwa konnego
  • Szachowo-warcabowa
  • Turystyki kwalifikowanej