STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Głównymi celami klubu są:

 

  • rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji , turystyki  i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku
  • objęcie swoją działalnością osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku
  • organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku
  • opieka nad uzdolnionymi sportowcami środowiska niewidomych i słabowidzących.
  • integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem  osób niewidomych i słabo widzących
  • wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych.